U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 435

1.
Dona Maria George, Saloni Naresh Shah
Cureus. 2024 Apr; 16(4): e57896. Published online 2024 Apr 9. doi: 10.7759/cureus.57896
PMCID:
PMC11079707
2.
Bing Tan, Yu-hao Zheng, Chao Lei, Jian-yuan Ouyang, Yan-bo Wen, Zhuo-hua Shi, Qi-Yuan Yang
Front Neurol. 2024; 15: 1366357. Published online 2024 Apr 24. doi: 10.3389/fneur.2024.1366357
PMCID:
PMC11076726
3.
Mingzi Zhang, Yiding Xiao, Guojing Chang, Hao Liu, Xiao Long
Am J Case Rep. 2024; 25: e943803-1–e943803-6. Published online 2024 Apr 30. doi: 10.12659/AJCR.943803
PMCID:
PMC11068072
4.
Ihsan Oesman, Evelina Kodrat, Anissa Feby Canintika, Ilham Suryo Wibowo Antono, Indra Kusuma Jaya, Kevin Jonathan Adhimulia
Int J Surg Case Rep. 2024 Jun; 119: 109694. Published online 2024 Apr 24. doi: 10.1016/j.ijscr.2024.109694
PMCID:
PMC11067318
5.
Dmytro Ishchenko, Iryna Benzar, Andrii Holoborodko
J Neurosurg Case Lessons. 2024 Apr 15; 7(16): CASE23772. Published online 2024 Apr 15. doi: 10.3171/CASE23772
PMCID:
PMC11023008
6.
Wenfei Liu, Tianyu Zhou, Xiaoying Zhu, Jianlin Wu, Jing Yu, Qing Zhang
Am J Case Rep. 2024; 25: e942527-1–e942527-6. Published online 2024 Mar 23. doi: 10.12659/AJCR.942527
PMCID:
PMC10977814
7.
Pawel Szychta, Henryk Witmanowski
Plast Reconstr Surg Glob Open. 2024 Mar; 12(3): e5701. Published online 2024 Mar 28. doi: 10.1097/GOX.0000000000005701
PMCID:
PMC10977562
8.
Marco Pavanello, Liliana Piro, Arianna Roggero, Andrea Rossi, Matteo Cataldi, Gianluca Piatelli
Childs Nerv Syst. 2024; 40(4): 1251–1258. Published online 2024 Jan 13. doi: 10.1007/s00381-024-06279-x
PMCID:
PMC10972915
9.
Zhengqiang Liu, Huili Cai, Hongwei Zhao, Lei Tang, Siyu Jia, Zhenyu Zhou, Can Zhuo, Haidan Chen
Front Surg. 2024; 11: 1309202. Published online 2024 Mar 12. doi: 10.3389/fsurg.2024.1309202
PMCID:
PMC10963396
10.
Adrian M Gonzalez-Gil, Marco A Ruiz-Santillan, Bahar K Force, Ruchi Gaba
JCEM Case Rep. 2024 Mar; 2(3): luae030. Published online 2024 Mar 4. doi: 10.1210/jcemcr/luae030
PMCID:
PMC10911399
11.
Dapeng Zong, Xin Xu, Kai Yan, Nianbiao Xu, Xingkang Jiang, Guoping Xu, Baojie Ma
IJU Case Rep. 2024 Mar; 7(2): 181–184. Published online 2024 Feb 1. doi: 10.1002/iju5.12698
PMCID:
PMC10909137
12.
Hongrui Chen, Bin Sun, Wenwen Xia, Yajing Qiu, Wei Gao, Chen Hua, Xiaoxi Lin
Head Face Med. 2024; 20: 13. Published online 2024 Feb 20. doi: 10.1186/s13005-024-00412-6
PMCID:
PMC10877823
13.
Gopalaswamy Guntupalli, Rithika Ramadugu, Tarun K Suvvari, Shivani Ravipati, Vimal Thomas
J Surg Case Rep. 2024 Feb; 2024(2): rjae037. Published online 2024 Feb 6. doi: 10.1093/jscr/rjae037
PMCID:
PMC10847404
14.
Giuseppe Cicero, Francesco Marcello Arico, Silvio Mazziotti
Diagnostics (Basel) 2024 Jan; 14(2): 176. Published online 2024 Jan 12. doi: 10.3390/diagnostics14020176
PMCID:
PMC10814968
15.
Maria Inês Borges, João M Abreu, Fátima Ramalhosa, Simão Nogueira, Ana Corte Real
Cureus. 2023 Dec; 15(12): e50847. Published online 2023 Dec 20. doi: 10.7759/cureus.50847
PMCID:
PMC10798650
16.
Andres A Maldonado, Mark A Mahan, Jodi M Carter, Kimberly K Amrami, Tomas Marek, Robert J Spinner
J Neurosurg Case Lessons. 2024 Jan 15; 7(3): CASE23661. Published online 2024 Jan 15. doi: 10.3171/CASE23661
PMCID:
PMC10791554
17.
Tomas Marek, Noah D Spinner, Robert J Spinner
J Neurosurg Case Lessons. 2024 Jan 15; 7(3): CASE23609. Published online 2024 Jan 15. doi: 10.3171/CASE23609
PMCID:
PMC10791550
18.
Mancheng Xia, Shengwei Xiong, Zhihua Li, Shubo Fan, Yuke Chen, Liqun Zhou, Kai Zhang, Xuesong Li
Ther Adv Urol. 2023 Jan-Dec; 15: 17562872231217842. Published online 2023 Dec 25. doi: 10.1177/17562872231217842
PMCID:
PMC10752117
19.
Lauren C. M. Bulthuis, Jean Pierre T. F. Ho, Petra C. M. Zuurbier, Michail Koutris, Jitske W. Nolte, Jan de Lange
J Clin Med. 2023 Dec; 12(24): 7723. Published online 2023 Dec 16. doi: 10.3390/jcm12247723
PMCID:
PMC10743689
20.
Xin Bai, Rui Fu, Gumuyang Zhang, Lili Xu, Jiahui Zhang, Xiaoxiao Zhang, Li Chen, Qianyu Peng, Zhengyu Jin, Hao Sun
Quant Imaging Med Surg. 2023 Dec 1; 13(12): 7950–7960. Published online 2023 Oct 7. doi: 10.21037/qims-23-128
PMCID:
PMC10722009

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center