U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 500

1.
Changsong Qi, Rui Guo, Yan Chen, Chenzhen Li, Chang Liu, Miao Zhang, Cheng Zhang, Xiaotian Zhang, Xingguo Hou, Bo Chen, Bing Jia, Zhi Yang, Lin Shen, Hua Zhu
J Nucl Med. 2024 Jun; 65(6): 856–863. doi: 10.2967/jnumed.123.267110
PMCID:
PMC11149600
2.
Anam Tariq, Mahwish Salman, Ghulam Mustafa, Abdul Tawab, Shazia Naheed, Hafsa Naz, Misbah Shahid, Hazrat Ali
PLoS One. 2023; 18(8): e0289723. Published online 2023 Aug 10. doi: 10.1371/journal.pone.0289723
PMCID:
PMC10414564
3.
Jae-Ho Chung, Dong-Jin Kim, Eul-Sik Yoon, Seung-Ha Park
Medicine (Baltimore) 2023 May 19; 102(20): e33841. Published online 2023 May 17. doi: 10.1097/MD.0000000000033841
PMCID:
PMC10194707
4.
Roseline Oluwaseun Ogundokun, Sanjay Misra, Akinyemi Omololu Akinrotimi, Hasan Ogul
Sensors (Basel) 2023 Jan; 23(2): 656. Published online 2023 Jan 6. doi: 10.3390/s23020656
PMCID:
PMC9863875
5.
Mahwish Salman, Muhammad Rizwan Javed, Hazrat Ali, Ghulam Mustafa, Anam Tariq, Tanzila Sahar, Shazia Naheed, Iqra Gill, Muhammad Abid, Abdul Tawab
PLoS One. 2022; 17(8): e0271269. Published online 2022 Aug 2. doi: 10.1371/journal.pone.0271269
PMCID:
PMC9345345
6.
Eric R. Braverman, Catherine A. Dennen, Mark S. Gold, Abdalla Bowirrat, Ashim Gupta, David Baron, A. Kenison Roy, David E. Smith, Jean Lud Cadet, Kenneth Blum
Int J Environ Res Public Health. 2022 May; 19(9): 5480. Published online 2022 Apr 30. doi: 10.3390/ijerph19095480
PMCID:
PMC9099927
7.
Steffi Thust, Liana Veneziano, Michael H. Parkinson, Kailash P. Bhatia, Elide Mantuano, Cristina Gonzalez-Robles, Indran Davagnanam, Paola Giunti
Neurogenetics. 2022; 23(2): 91–102. Published online 2022 Jan 25. doi: 10.1007/s10048-021-00680-3
PMCID:
PMC8960566
8.
Tong Li, Jie-Xia Liu, Yuan-Jie Deng, Zhi-Sheng Xu, Ai-Sheng Xiong
BMC Plant Biol. 2021; 21: 475. Published online 2021 Oct 18. doi: 10.1186/s12870-021-03236-7
PMCID:
PMC8522057
9.
Lijuan Xing, Zhuo Li
Entropy (Basel) 2021 Jun; 23(6): 712. Published online 2021 Jun 3. doi: 10.3390/e23060712
PMCID:
PMC8228466
10.
Vishnu Priyanka Reddy Chichili, Ti Weng Chew, Srihari Shankar, Shi Yin Er, Cheen Fei Chin, Chacko Jobichen, Catherine Qiurong Pan, Yiting Zhou, Foong May Yeong, Boon Chuan Low, J. Sivaraman
Proc Natl Acad Sci U S A. 2021 May 25; 118(21): e2014242118. Published online 2021 May 18. doi: 10.1073/pnas.2014242118
PMCID:
PMC8166187
11.
Jun Liao, Keith A. Coffman, Joseph Locker, Quasar S. Padiath, Bruce Nmezi, Robyn A. Filipink, Jie Hu, Malini Sathanoori, Suneeta Madan‐Khetarpal, Marianne McGuire, Allison Schreiber, Rocio Moran, Neil Friedman, Lori Hoffner, Aleksandar Rajkovic, Svetlana A. Yatsenko, Urvashi Surti
Mol Genet Genomic Med. 2021 Apr; 9(4): e1647. Published online 2021 Mar 5. doi: 10.1002/mgg3.1647
PMCID:
PMC8123744
12.
Soonhee Kwon, Dong-Joon Shin
Entropy (Basel) 2020 Nov; 22(11): 1256. Published online 2020 Nov 5. doi: 10.3390/e22111256
PMCID:
PMC7711892
13.
Mahwish Salman, Anam Tariq, Anam Ijaz, Shazia Naheed, Abeer Hashem, Elsayed Fathi Abd_Allah, Mona H. Soliman, Muhammad Rizwan Javed
Molecules. 2020 Oct; 25(20): 4685. Published online 2020 Oct 14. doi: 10.3390/molecules25204685
PMCID:
PMC7587371
14.
Chao Gao, Shu-Guang Liu, Zhi-Xia Yue, Yi Liu, Jing Liang, Jun Li, Yuan-Yuan Zhang, Jiao-Le Yu, Ying Wu, Wei Lin, Hu-Yong Zheng, Rui-Dong Zhang
Cancer Cell Int. 2019; 19: 293. Published online 2019 Nov 14. doi: 10.1186/s12935-019-1013-9
PMCID:
PMC6857296
15.
Arul Subbiah, Tokunbo Ogunfunmi
Micromachines (Basel) 2019 Jun; 10(6): 365. Published online 2019 May 31. doi: 10.3390/mi10060365
PMCID:
PMC6632097
16.
David McClellan, Mattie J. Casey, Diana Bareyan, Helena Lucente, Christopher Ours, Matthew Velinder, Jason Singer, Mehraju Din Lone, Wenxiang Sun, Yunuen Coria, Clinton C. Mason, Michael E. Engel
Mol Cell Biol. 2019 Jul 1; 39(13): e00020-19. Prepublished online 2019 Apr 15. Published online 2019 Jun 13. doi: 10.1128/MCB.00020-19
PMCID:
PMC6580704
17.
Susanne A. Schneider, Thomas Bird
Mov Disord Clin Pract. 2016 Jul-Aug; 3(4): 342–354. Published online 2016 Jan 27. doi: 10.1002/mdc3.12312
PMCID:
PMC6353394
18.
Mered Parnes, Hassaan Bashir, Joseph Jankovic
Mov Disord Clin Pract. 2019 Jan; 6(1): 34–39. Published online 2018 Nov 9. doi: 10.1002/mdc3.12690
PMCID:
PMC6335533
19.
Seung Jin Han, Sung-E Choi, Sang-A Yi, Jong Gab Jung, Ik-Rak Jung, Maureen Shin, Seok Kang, Hyunhee Oh, Hae Jin Kim, Dae Jung Kim, Ji Eun Kwon, Cheol Soo Choi, Kwan Woo Lee, Yup Kang
Sci Rep. 2016; 5: 37468. Published online 2016 Nov 22. doi: 10.1038/srep37468
PMCID:
PMC5118703
20.
Claudio M. de Gusmao, Fernando Kok, Erasmo Barbante Casella, Jeff L. Waugh
Neurol Genet. 2016 Feb; 2(1): e40. Published online 2015 Dec 22. doi: 10.1212/NXG.0000000000000040
PMCID:
PMC4817908

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center