U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 2250

1.
Na Pan, Lei Xiu, Ying Xu, Xuemei Bao, Yanchen Liang, Haochi Zhang, Bohui Liu, Yuanyu Feng, Huibo Guo, Jing Wu, Haotian Li, Cheng Ma, Shouxin Sheng, Ting Wang, Xiao Wang
iScience. 2023 Dec 15; 26(12): 108453. Published online 2023 Nov 14. doi: 10.1016/j.isci.2023.108453
PMCID:
PMC10687336
2.
Niels Vander Elst, Joni Bert, Herman Favoreel, Rob Lavigne, Evelyne Meyer, Yves Briers
Microb Biotechnol. 2023 Dec; 16(12): 2367–2386. Published online 2023 Oct 18. doi: 10.1111/1751-7915.14339
PMCID:
PMC10686134
3.
Xinyan Jin, Jinhe Xiao, Chunli Lu, Wenxin Ma, Yingyi Fan, Xue Xue, Yaru Xia, Nana Chen, Jianping Liu, Xiaohua Pei
Front Microbiol. 2023; 14: 1247868. Published online 2023 Nov 13. doi: 10.3389/fmicb.2023.1247868
PMCID:
PMC10679338
4.
Yutong Yan, Kunyuan Zhu, Haokun Liu, Mingzhen Fan, Xiaoe Zhao, Menghao Pan, Baohua Ma, Qiang Wei
Vet Sci. 2023 Nov; 10(11): 653. Published online 2023 Nov 14. doi: 10.3390/vetsci10110653
PMCID:
PMC10674537
5.
Jovan Stanojević, Mario Kreszinger, Miodrag Radinović, Nebojša Kladar, Dragana Tomanić, Zoran Ružić, Zorana Kovačević
Pathogens. 2023 Nov; 12(11): 1349. Published online 2023 Nov 14. doi: 10.3390/pathogens12111349
PMCID:
PMC10674276
6.
Patricia Wagner, Kerstin Brügemann, Tong Yin, Petra Engel, Sven König
Genes (Basel) 2023 Nov; 14(11): 2102. Published online 2023 Nov 19. doi: 10.3390/genes14112102
PMCID:
PMC10671585
7.
Martha Fabiola Rodríguez, Arlen Patricia Gomez, Andres Ceballos-Garzon
Antibiotics (Basel) 2023 Nov; 12(11): 1574. Published online 2023 Oct 28. doi: 10.3390/antibiotics12111574
PMCID:
PMC10668774
8.
George C. Fthenakis
Animals (Basel) 2023 Nov; 13(22): 3541. Published online 2023 Nov 16. doi: 10.3390/ani13223541
PMCID:
PMC10668708
9.
Paparwee Sungkatavat, Haemarat Khongkhai, Wilasinee Kanchana, Phirabhat Saengsawarng, Suthinee Sangkanu, Veeranoot Nissapatorn, Maria de Lourdes Pereira, Julalak Chorachoo Ontong, Watcharapong Mitsuwan
Vet World. 2023 Oct; 16(10): 2135–2142. Published online 2023 Oct 18. doi: 10.14202/vetworld.2023.2135-2142
PMCID:
PMC10668549
10.
Sirirat Wataradee, Sukuma Samngamnim, Thanasak Boonserm, Kittisak Ajariyakhajorn
Front Vet Sci. 2023; 10: 1250436. Published online 2023 Nov 9. doi: 10.3389/fvets.2023.1250436
PMCID:
PMC10666187
11.
Samatar Abshir Mahamed, Asma Ibrahim Omer, Nesra Yusuf Osman, Mustafe Abdi Ahmed
Heliyon. 2023 Nov; 9(11): e20981. Published online 2023 Nov 3. doi: 10.1016/j.heliyon.2023.e20981
PMCID:
PMC10665660
12.
Lijuan Bao, Hao Sun, Yihong Zhao, Lianjun Feng, Keyi Wu, Shan Shang, Jiawen Xu, Ruping Shan, Shiyu Duan, Min Qiu, Naisheng Zhang, Xiaoyu Hu, Caijun Zhao, Yunhe Fu
PLoS Pathog. 2023 Nov; 19(11): e1011764. Published online 2023 Nov 10. doi: 10.1371/journal.ppat.1011764
PMCID:
PMC10664928
13.
Dexian Zhang, Ximing Lu, Xiangyan Feng, Xuzeng Shang, Qingyou Liu, Nan Zhang, Hong Yang
Front Vet Sci. 2023; 10: 1177302. Published online 2023 Nov 8. doi: 10.3389/fvets.2023.1177302
PMCID:
PMC10663324
14.
Lihua Zhao, Lei Jin, Bin Yang
J Cell Mol Med. 2023 Nov; 27(22): 3443–3450. Published online 2023 Aug 29. doi: 10.1111/jcmm.17914
PMCID:
PMC10660613
15.
Abeer Laily Mohammed, Wameedh Hashim Abbas Alqatrani, Nawres Norri Jaber
Open Vet J. 2023 Oct; 13(10): 1352–1358. Published online 2023 Oct 31. doi: 10.5455/OVJ.2023.v13.i10.15
PMCID:
PMC10658023
16.
M. Nazmul Hoque, Golam Mahbub Faisal, Zannatara Moyna, Md. Sayedul Islam, Ziban Chandra Das, Tofazzal Islam
Microbiol Resour Announc. 2023 Nov; 12(11): e00730-23. Published online 2023 Oct 30. doi: 10.1128/MRA.00730-23
PMCID:
PMC10652979
17.
Tasnia Tabassum Anika, Zakaria Al Noman, Md. Saiful Islam, Nazneen Sultana, Md. Nahid Ashraf, Munmun Pervin, Mohammad Ariful Islam, Mokbul Md. Hossain, Md. Tanvir Rahman, Mohammad Abu Hadi Noor Ali Khan
Microbiol Resour Announc. 2023 Nov; 12(11): e00713-23. Published online 2023 Oct 27. doi: 10.1128/MRA.00713-23
PMCID:
PMC10652913
18.
Tinotenda Blessing Kaseke, Zedias Chikwambi, Calvin Gomo, Arnold Bray Mashingaidze, Chrispen Murungweni
Vet Med Sci. 2023 Nov; 9(6): 2800–2819. Published online 2023 Sep 19. doi: 10.1002/vms3.1268
PMCID:
PMC10650345
19.
Lynda Michira, John Kagira, Naomi Maina, Keneth Waititu, Daniel Kiboi, Edidah Ongera, Maina Ngotho
Vet Med Sci. 2023 Nov; 9(6): 2885–2892. Published online 2023 Oct 4. doi: 10.1002/vms3.1291
PMCID:
PMC10650227
20.
Volkan Ozavci, Hafize Tugba Yuksel Dolgun, Sukru Kirkan, Yigit Seferoglu, Zeynep Semen, Ugur Parin
Vet Med (Praha) 2023 Sep; 68(9): 359–367. Published online 2023 Sep 25. doi: 10.17221/42/2023-VETMED
PMCID:
PMC10646539

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center