NCBI Logo
GEO Logo
   NCBI > GEO > Accession DisplayHelp Not logged in | LoginHelp
GEO help: Mouse over screen elements for information.
          Go
Platform GPL6980 Query DataSets for GPL6980
Status Public on Jun 23, 2008
Title Illumina HumanHap300-Duov2 Genotyping BeadChip (HumanHap300v2_A)
Technology type oligonucleotide beads
Distribution commercial
Organism Homo sapiens
Manufacturer Illumina, Inc.
Manufacture protocol See manufacturer's website
Catalog number WG-31-311
 
Description over 318,000 tag SNPs derived from Phase I HapMap data
 
Web link http://www.illumina.com/pages.ilmn?ID=153
Submission date Jun 20, 2008
Last update date Oct 24, 2011
Organization Illumina Inc.
E-mail(s) expression@illumina.com, techsupport@illumina.com
Phone 1 800 809 4566
URL http://www.illumina.com
Street address 9885 Towne Centre Drive
City San Diego
State/province CA
ZIP/Postal code 92121
Country USA
 
Samples (312) GSM322220, GSM322221, GSM322222, GSM322223, GSM322224, GSM322225 
Series (7)
GSE13557 Screening for copy-number alterations and LOH in CLL - a comparative study of four microarray platforms
GSE13565 Human ES cells reveal recurrent genomic instability at 20q11.21
GSE16019 Profiling of chromosomal alterations in renal cell carcinoma using high-density single nucleotide polymorphism arrays
Relations
Alternative to GPL5677

Data table header descriptions
ID IlmnID
Name
SNP_ID ncbi SNP accession
IlmnStrand
SNP
AddressA_ID
AlleleA_ProbeSeq
AddressB_ID
AlleleB_ProbeSeq
GenomeBuild
Chr
MapInfo
Ploidy
Species
Source
SourceVersion
SourceStrand
SEQUENCE SourceSeq
TopGenomicSeq
BeadSetId

Data table
ID Name SNP_ID IlmnStrand SNP AddressA_ID AlleleA_ProbeSeq AddressB_ID AlleleB_ProbeSeq GenomeBuild Chr MapInfo Ploidy Species Source SourceVersion SourceStrand SEQUENCE TopGenomicSeq BeadSetId
rs10000010-126_B_F_IFB1153208421:0 rs10000010 rs10000010 Bot [T/C] 900010475 GTTCTTAAAAACATTCTTTGGCCAAGGGCGATGTGGGAAGTCCCTTACTA 36 4 21227772 2 Homo sapiens dbSNP;refSNP 126 BOT AGTGATGTAAGTTCTTAAAAACATTCTTTGGCCAAGGGCGATGTGGGAAGTCCCTTACTA[T/C]AGTTAGTACATCTGAGTGAATACACAAATTAGTAAGACAAATGTAGCTGCCTTGATAATG CATTATCAAGGCAGCTACATTTGTCTTACTAATTTGTGTATTCACTCAGATGTACTAACT[A/G]TAGTAAGGGACTTCCCACATCGCCCTTGGCCAAAGAATGTTTTTAAGAACTTACATCACT 1154047490
rs10000023-126_B_F_IFB1153358872:0 rs10000023 rs10000023 Bot [T/G] 1010338 GAGCACGGAATGGACAGGAGAGAGAGTTCACAGGTGGAATTGCTAGAATT 36 4 95952929 2 Homo sapiens dbSNP;refSNP 126 BOT CTGGGAGGGGGAGCACGGAATGGACAGGAGAGAGAGTTCACAGGTGGAATTGCTAGAATT[G/T]GGGGGTTAGTTGGTTTTTGAAAGTGATTTTTTTGGTTTGTCATTAGAAATTGAAAGGATA TATCCTTTCAATTTCTAATGACAAACCAAAAAAATCACTTTCAAAAACCAACTAACCCCC[A/C]AATTCTAGCAATTCCACCTGTGAACTCTCTCTCCTGTCCATTCCGTGCTCCCCCTCCCAG 1154023544
rs10000030-120_B_R_IFB1137703207:0 rs10000030 rs10000030 Bot [T/C] 900630669 CTTTTTCCAAGCTATACAGATTCATAGATATTGGTATCTTTTCTTAAGCC 36 4 103593179 2 Homo sapiens dbSNP;refSNP 120 TOP TTGATATGACTGTTTCATGAGATTCTATCTGGCTCAATATGATGCAGGTTTAACTACAGC[G/A]GGCTTAAGAAAAGATACCAATATCTATGAATCTGTATAGCTTGGAAAAAGGAGAAAATGC TTGATATGACTGTTTCATGAGATTCTATCTGGCTCAATATGATGCAGGTTTAACTACAGC[A/G]GGCTTAAGAAAAGATACCAATATCTATGAATCTGTATAGCTTGGAAAAAGGAGAAAATGC 1150156790
rs1000007-123_T_F_IFB1152225452:0 rs1000007 rs1000007 Top [A/G] 406200711 CTGTCTGTAAGATGAAAACCTGGCCCCATGTCTGTCAAAAAATTTGGAAA 36 2 237416793 2 Homo sapiens dbSNP;refSNP 123 TOP GGGAGAATTCCTGTCTGTAAGATGAAAACCTGGCCCCATGTCTGTCAAAAAATTTGGAAA[A/G]CTTCAGCTCTTAAGGAGGATATTGGGAATTGTGGACCACGCAGACACCTCAAACTCAGCT GGGAGAATTCCTGTCTGTAAGATGAAAACCTGGCCCCATGTCTGTCAAAAAATTTGGAAA[A/G]CTTCAGCTCTTAAGGAGGATATTGGGAATTGTGGACCACGCAGACACCTCAAACTCAGCT 1152689072
rs10000092-123_T_R_IFB1153358875:0 rs10000092 rs10000092 Top [A/G] 2030692 CAAGGTTATGCATAATGCTAATTAGGATCCTAAAGCAGGAAGTAAGGGAA 36 4 21504615 2 Homo sapiens dbSNP;refSNP 123 BOT AGTTTTGTAGTGGATTACATCTGAACTGAATTTTCAGTGCTGCTGTGTGCATATTAAATG[T/C]TTCCCTTACTTCCTGCTTTAGGATCCTAATTAGCATTATGCATAACCTTGAAAATAATCT AGATTATTTTCAAGGTTATGCATAATGCTAATTAGGATCCTAAAGCAGGAAGTAAGGGAA[A/G]CATTTAATATGCACACAGCAGCACTGAAAATTCAGTTCAGATGTAATCCACTACAAAACT 1154023544
rs10000121-126_B_R_IFB1136471760:0 rs10000121 rs10000121 Bot [T/C] 6220634 AAGTAATACACATATCTATCACCTTCAAAAGTTTCCTTGCATTCTCTTTT 36 4 157793485 2 Homo sapiens dbSNP;refSNP 126 TOP gtatagctcacttaaaattttgttaagactgtagatctcatgttaagtgtttttactgca[A/G]aaaagagaatgcaaggaaacttttgaaggtgatagatatgtgtattactttgtggtgata gtatagctcacttaaaattttgttaagactgtagatctcatgttaagtgtttttactgca[A/G]aaaagagaatgcaaggaaacttttgaaggtgatagatatgtgtattactttgtggtgata 1150456969
rs1000014-126_B_R_IFB1136184019:0 rs1000014 rs1000014 Bot [T/C] 602320445 CCTACTGGGTTTCATTCTTTGGTTCTTTGAATCTTGAGTTATGAGTCCAC 36 16 24325037 2 Homo sapiens dbSNP;refSNP 126 TOP AGCTATCCTGTGGCCATAAGCAGAGAACAAGGGATAGCTAAAGTAAGTTTTGGAGGTGGT[A/G]GTGGACTCATAACTCAAGATTCAAAGAACCAAAGAATGAAACCCAGTAGGAGTCAGAGGA AGCTATCCTGTGGCCATAAGCAGAGAACAAGGGATAGCTAAAGTAAGTTTTGGAGGTGGT[A/G]GTGGACTCATAACTCAAGATTCAAAGAACCAAAGAATGAAACCCAGTAGGAGTCAGAGGA 1150026656
rs10000141-126_T_F_IFB1137734411:0 rs10000141 rs10000141 Top [A/G] 902470035 TTTTATCAATATAATTTGAAGGAAGTTACATCCATCTCTGACACAGTTCA 36 4 33810744 2 Homo sapiens dbSNP;refSNP 126 TOP AGTTTAGGTATTTTATCAATATAATTTGAAGGAAGTTACATCCATCTCTGACACAGTTCA[G/A]CTTCTCTCTCTGATTAATTTTTGCTGCATTTTTATTTCAATGTAATTTTGTGTGTAATTG AGTTTAGGTATTTTATCAATATAATTTGAAGGAAGTTACATCCATCTCTGACACAGTTCA[A/G]CTTCTCTCTCTGATTAATTTTTGCTGCATTTTTATTTCAATGTAATTTTGTGTGTAATTG 1150156790
rs1000016-126_B_R_IFB1156563530:0 rs1000016 rs1000016 Bot [T/C] 603610088 GGACAGGGATACAGGGAGTAGGGGCTTTGAGAAAAGTGTAACTTATTTGC 36 2 235355721 2 Homo sapiens dbSNP;refSNP 126 TOP TGTCCTCCCCTCCGTAAGCATTCTTCCTCCCTTTCTTACTCAGCCTGAATCCTGCTATTT[A/G]GCAAATAAGTTACACTTTTCTCAAAGCCCCTACTCCCTGTATCCCTGTCCTGCTATATTC TGTCCTCCCCTCCGTAAGCATTCTTCCTCCCTTTCTTACTCAGCCTGAATCCTGCTATTT[A/G]GCAAATAAGTTACACTTTTCTCAAAGCCCCTACTCCCTGTATCCCTGTCCTGCTATATTC 1156618538
rs10000169-119_T_R_IFB1135612081:0 rs10000169 rs10000169 Top [A/G] 305420564 CACCACAAAGACCTGACAATTCAAACAGTCTTACAGTTAATAACACGTAG 36 4 77575270 2 Homo sapiens dbSNP;refSNP 119 BOT TATTCTAGGAACTATTTTCTATCCCTTGGCAATTAGCCATCTGTATAGTATTTTTAACTT[C/T]CTACGTGTTATTAACTGTAAGACTGTTTGAATTGTCAGGTCTTTGTGGTGAGCTGAATTC GAATTCAGCTCACCACAAAGACCTGACAATTCAAACAGTCTTACAGTTAATAACACGTAG[A/G]AAGTTAAAAATACTATACAGATGGCTAATTGCCAAGGGATAGAAAATAGTTCCTAGAATA 1149832520
rs1000022-126_B_F_IFB1135126284:0 rs1000022 rs1000022 Bot [T/C] 104250719 TGGGTTTCTCCCATGAGTATGTAAGCTCCTTAAGGCCACAAGCAAGTTCA 36 13 99259220 2 Homo sapiens dbSNP;refSNP 126 BOT GACTTATTTGTGGGTTTCTCCCATGAGTATGTAAGCTCCTTAAGGCCACAAGCAAGTTCA[C/T]GTCCTGAGCATCTAGCACAGCTGGACACACACACAAGACACTTGTCAGATGGCTGGGGGA TCCCCCAGCCATCTGACAAGTGTCTTGTGTGTGTGTCCAGCTGTGCTAGATGCTCAGGAC[A/G]TGAACTTGCTTGTGGCCTTAAGGAGCTTACATACTCATGGGAGAAACCCACAAATAAGTC 1149617207
rs10000272-126_T_R_IFB1136539894:0 rs10000272 rs10000272 Top [A/G] 6400369 TTAAACCAAAACATCCCTGGTTACATCCCTGGCCTTTTCTCCTCATTACA 36 4 189927377 2 Homo sapiens dbSNP;refSNP 126 BOT CGTGTTTACGTGGAAGACAGAATCGAGAGATTTAAAGTCATTCTAAAAGGGTGAGGATAT[C/T]TGTAATGAGGAGAAAAGGCCAGGGATGTAACCAGGGATGTTTTGGTTTAATGTTTGATGT ACATCAAACATTAAACCAAAACATCCCTGGTTACATCCCTGGCCTTTTCTCCTCATTACA[A/G]ATATCCTCACCCTTTTAGAATGACTTTAAATCTCTCGATTCTGTCTTCCACGTAAACACG 1150456969
rs10000282-121_T_R_IFB1136743500:0 rs10000282 rs10000282 Top [A/G] 702190446 TCTGCTTCCCTGAATCTCTTCCTTTAGCCTAGTGCCTTTCATGAATGTGT 36 4 187995996 2 Homo sapiens dbSNP;refSNP 121 BOT GGAGCCAAAGTGTCTCAACGAGTTCCACCTCAAAACTCTGTTCTTGCAGGCTCTTATCTT[T/C]ACACATTCATGAAAGGCACTAGGCTAAAGGAAGAGATTCAGGGAAGCAGAAAATGAGAAA TTTCTCATTTTCTGCTTCCCTGAATCTCTTCCTTTAGCCTAGTGCCTTTCATGAATGTGT[A/G]AAGATAAGAGCCTGCAAGAACAGAGTTTTGAGGTGGAACTCGTTGAGACACTTTGGCTCC 1150091368
rs10000300-126_T_R_IFB1152704058:0 rs10000300 rs10000300 Top [A/C] 600130452 CTGCAGTTTCACTTTTCTCGGTTTCAGTTACCCGTTGTCAACTGTATTCC 36 4 40161304 2 Homo sapiens dbSNP;refSNP 126 BOT agttatgtgagtgtggtctctctctctgtctcaaaatatcatactgtatgcctctatttt[G/T]ggaatacagttgacaacgggtaactgaaaccgagaaaagtgaaactgcagatgggggctg cagcccccatctgcagtttcacttttctcggtttcagttacccgttgtcaactgtattcc[A/C]aaaatagaggcatacagtatgatattttgagacagagagagagaccacactcacataact 1153587428
rs1000031-123_B_F_IFB1135583872:0 rs1000031 rs1000031 Bot [T/C] 304670519 CTGAGGCTCAAGGAAGTGAAGGAATTTGTTTCAAGTCCCAGGCAGTACCA 36 18 44615439 2 Homo sapiens dbSNP;refSNP 123 BOT ctgatggaaactgaggctcaaggaagtgaaggaatttgtttcaagtcccaggcagtacca[C/T]gaacatgggatttgaaatcacgcaagtctgacACGCAAACCTTGGTTCTTTCCTTTTTCC GGAAAAAGGAAAGAACCAAGGTTTGCGTgtcagacttgcgtgatttcaaatcccatgttc[A/G]tggtactgcctgggacttgaaacaaattccttcacttccttgagcctcagtttccatcag 1149832520
rs1000032-126_B_R_IFB1136145093:0 rs1000032 rs1000032 Bot [T/G] 600510255 TCACACAATGAGCCGCCCCTCCATTCTTTCCCTTTGACTAAGGGTGGCAG 36 2 176643771 2 Homo sapiens dbSNP;refSNP 126 TOP GGGTAGGGTGGAGTGGGGTGGTGTGGAGAGGAAAGCCCCTGCCAGAAAACATCTGCCTCA[A/C]CTGCCACCCTTAGTCAAAGGGAAAGAATGGAGGGGCGGCTCATTGTGTGAGGCAGTGACC GGGTAGGGTGGAGTGGGGTGGTGTGGAGAGGAAAGCCCCTGCCAGAAAACATCTGCCTCA[A/C]CTGCCACCCTTAGTCAAAGGGAAAGAATGGAGGGGCGGCTCATTGTGTGAGGCAGTGACC 1150026656
rs10000388-126_B_F_IFB1135932472:0 rs10000388 rs10000388 Bot [T/C] 506380082 AGCGGGCTATCTTCAGGGAACTATGTCCTGGATAGCTACAGGATACGGTT 36 4 184885948 2 Homo sapiens dbSNP;refSNP 126 BOT GCAGAAGTGTAGCGGGCTATCTTCAGGGAACTATGTCCTGGATAGCTACAGGATACGGTT[T/C]TAGGTGTTCTGTCAATGATCATATTATTTAGTGCAGTTAAATAAGGATTTATTCACTGAT ATCAGTGAATAAATCCTTATTTAACTGCACTAAATAATATGATCATTGACAGAACACCTA[A/G]AACCGTATCCTGTAGCTATCCAGGACATAGTTCCCTGAAGATAGCCCGCTACACTTCTGC 1149961944
rs1000040-126_T_F_IFB1152704061:0 rs1000040 rs1000040 Top [A/G] 604050626 TGCATGGCATGCAGGAAGAGAGAGAGGTCTGGCAACTGGCAGCACACCAT 36 15 23302034 2 Homo sapiens dbSNP;refSNP 126 TOP TCTGTAAAGTTGCATGGCATGCAGGAAGAGAGAGAGGTCTGGCAACTGGCAGCACACCAT[A/G]ACTGAGTGGACCTGACTCTCCAGGCACCTTGAGGGTGCAGAGCCACCACTTCACTCTCAC TCTGTAAAGTTGCATGGCATGCAGGAAGAGAGAGAGGTCTGGCAACTGGCAGCACACCAT[A/G]ACTGAGTGGACCTGACTCTCCAGGCACCTTGAGGGTGCAGAGCCACCACTTCACTCTCAC 1153587428
rs1000041-126_T_F_IFB1153889147:0 rs1000041 rs1000041 Top [A/G] 5360719 AGGCCGGCTCATAGGCAATTGGCATTAAATGGTGCTTCATGTAGAACGGT 36 6 137848410 2 Homo sapiens dbSNP;refSNP 126 TOP CACATGAGGGAGGCCGGCTCATAGGCAATTGGCATTAAATGGTGCTTCATGTAGAACGGT[A/G]GCACTTTTCTCACTGGGAAAATATAAAAATCTAGTGAATCAAAAGGGACTCACCATTTAA CACATGAGGGAGGCCGGCTCATAGGCAATTGGCATTAAATGGTGCTTCATGTAGAACGGT[A/G]GCACTTTTCTCACTGGGAAAATATAAAAATCTAGTGAATCAAAAGGGACTCACCATTTAA 1154023544
rs10000432-126_T_R_IFB1135756304:0 rs10000432 rs10000432 Top [A/G] 405550592 TGTTAGTGTACATGTTGGTAAAAAGATACTGATAGTGTGTGGCTTCACAC 36 4 47206538 2 Homo sapiens dbSNP;refSNP 126 BOT TGGGGTTGTGGATCTATTTAGGAACATGGATCTATCCATTTCCATGTATAATTTCAGCTT[T/C]GTGTGAAGCCACACACTATCAGTATCTTTTTACCAACATGTACACTAAcattagtggatc gatccactaatgTTAGTGTACATGTTGGTAAAAAGATACTGATAGTGTGTGGCTTCACAC[A/G]AAGCTGAAATTATACATGGAAATGGATAGATCCATGTTCCTAAATAGATCCACAACCCCA 1149897232

Total number of rows: 318237

Table truncated, full table size 136820 Kbytes.
Download family Format
SOFT formatted family file(s) SOFTHelp
MINiML formatted family file(s) MINiMLHelp

Supplementary file Size Download File type/resource
GPL6980_HumanHap300v2_A.csv.gz 33.5 Mb (ftp)(http) CSV

| NLM | NIH | GEO Help | Disclaimer | Accessibility |
NCBI Home NCBI Search NCBI SiteMap